แบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับเสด็จ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2565

ลงทะเบียนได้หน่วยงานละ 1 ท่านเท่านั้น

ย้อนกลับ
คำนำหน้า * ชื่อ * สกุล *
เลขบัตรประชาชน/Passport ID * ตำแหน่ง * หน่วยงาน *
เบอร์ติดต่อ * อีเมล์ * สถานะ * มาเข้าร่วม
ส่งผู้แทนเข้าร่วม
ไม่มาเข้าร่วม
ข้อมูลผู้แทน
เลขบัตรประชาชน/Passport ID ผู้แทน * ชื่อผู้แทน *
เบอร์ติดต่อผู้แทน * อีเมล์ผู้แทน *
ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด-19 * ครบ 2 เข็ม
มากกว่า 2 เข็ม
ยังไม่ได้รับวัคซีน/ยังไม่ครบ 2 เข็ม
ประเภทอาหาร * ทั่วไป
อิสลาม
รูปภาพทำบัตรเข้างาน*
1.ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือมากกว่า และจะต้องแนบหลักฐานใบรับรองแสดงการฉีดวัคซีนผ่านระบบ(แนบไฟล์นามสกุลjpg,png,pdf)
2.จะต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน 24 ชม. และให้นำผลการตรวจมาในวันรับเสด็จ
3.หากส่งผู้แทนมาเข้าร่วมให้แนบหลักฐานและผลตรวจ ATK ของผู้แทน

เมื่อท่านยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ท่านจะได้รับ SMS และอีเมล์ แจ้งรหัสการเข้าร่วมงาน ขอให้ท่านนำมายืนยันหน้างาน
กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อการสื่อสารติดต่อกลับ หากกรอก ชื่อ-สกุล แล้วไม่แสดงข้อมูลของท่าน
กรุณาท่านติดต่อผู้ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
1. คุณสินิสา มิลินทจินดา email: sunisa.mi@dop.go.th โทร. 087-0113862
2. คุณพรพิมล โพธิ์ทอง email: pronpimol.p@dpo.go.th โทร.083-3003032